Gårdens Historia                   Gårdens Historia


Gården ligger mittemellan Halmstad och Laholm i det öppna landskapet.

Namnet Alslöf som har hittats i köpehandlingar från 1492 betyder enligt ortnamnsforskare Als- = mansnamn och -löf (lev på danska) = efterlämna eller förläning.

På platsen där gården ligger och runtomkring har den gamla Alslöfs By legat. År 1653 bildades Alslöfs Säteri på samma plats.

.

På 1840 talet ingick Alslöf tillsammans med omkringliggande gårdar i ett gods.

Mellan 1600-talet och 1840 ägdes och brukades gården ihop med Stjernarps Gods.

Under årens lopp såldes det ifrån mark och Alslöf är idag en gård med 120 ha mark.


År 1926 köpte Nils-Viktor Olsson ( Karins farfar) gården. Nils-Viktor och Anna Olsson drev gården fram till 1957 med undantag för några år då gården var utarrenderad till en släkting. Mellan 1957-2000 drev Carl-Viktor och Ingrid Olsson ( Karins föräldrar) gården då vi som tredje generation tog över.


I början av 1900-talet då gården ägdes av Sörensson var arbetsstyrkan lite större än vad den är idag.

Bilden är tagen på gården. Till höger ser man den gamla stallen och till vänster är det logan som syns. Landsvägen gick på denna tiden igenom gården.

Karin 0730 58 43 74    Karl  0709 82 39 48


Fotot är från

      1938