Om Gården                     Fakta om gården


Gårdens areal är totalt 120 ha varav 85 ha är odlat, 15 ha lövskog av björk och ek, 20 ha bete och övrig mark.

Vi odlar korn, havre och vall. Det vi odlar använder vi det mesta till våra egna djur. Övrigt säljer vi till våra grannar. Vi odlar också konservärtor till Findus.

Jordarterna är varierande från sandig mo till lättlera. Betesmarkerna sträcker sig utmed Alslöfsån och är naturliga och permanenta beten varav en del är biologisk mångfald. Våra djur betar även strandbete vid Påarp söder om Halmstad och en del av djuren får åka till Gröningagården, Varberg under sommaren där vi brukar en del av åkermarken ( ca 20 ha bete och vall) på Karls föräldrahem.


Vintertid går våra djur i öppna lösdriftsstallar med djupströbädd och skrapgång. Alla djur har fri tillgång på ensilage som de kan äta av hela dygnet.

Ungtjurarna har fri tillgång på kraftfoder, en blandning av havre, korn, rågvete och koncentrat som de äter ur foderbehållare. Kvigorna får samma kraftfoderblandning men med en maxgiva på 2 kg/kviga.

Lammen som går till slakt får samma kraftfoder den sista månaden. Alla djur får salt och mineraler efter behov och foderstat.

Huvudbyggnaden är byggd år 1840 av AJ Hammar dåvarande ägare till Stjernaps Gods.

Flygelbyggnad i gråsten byggdes år 1812 och är idag bostad.

Ladugård/verkstad som byggdes 1811 eldhärjades 1941 efter ett blixtnedslag därav det lägre taket.

Det nya lösdriftstallet som byggdes 2006. På platsen låg tidigare ett hus, en vagnsport som blåste omkull vid stormen Gudrun och gav plats åt ett nytt stall. Gudrun såg också till att vi fick virke till stallet.

2012 byggde vi ut det nya stallet för att få plats med lite fler kor och för att få behandlingsboxar som gör arbetet med djuren lite enklare och säkrare. I november 2012 invigde de första korna stallet.

Loga från 1815 som byggdes om 1915 till hissloge. Här förvarar vi spannmål och halm.

Magasin från 1850 där man förr lagrade säd är idag en plats för gamla redskap. Bilden togs 2006 innan vi började att bygga det nya stallet.

Karin 0730 58 43 74    Karl  0709 82 39 48